In Californië is een stamcellen-assay bedacht dat nieuwe medicijnen screent op bijwerkingen die het hart beschadigen. Beter dat je daar achter komt vóórdat de klinische tests beginnen, stelt producent Molecular Devices.

Achteraf zou het bijvoorbeeld het Vioxx-schandaal hebben kunnen voorkomen. Dat die pijnstiller de kans op hartfalen spectaculair vergrootte, werd pas duidelijk toen hij allang een bestseller was en hele reeksen slachtoffers had geëist. Er zijn sterke vermoedens dat producent Merck/MSD de problemen allang onderkende maar zijn verlies niet wilde nemen. Die overweging had men dus niet hoeven maken als de problemen waren ontdekt vóórdat er veel geld in het middel werd gestoken.

De test, die onlangs werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society for Cell Biology, is gebaseerd op hartspiercellen (cardiomyocyten) die in vitro worden gekweekt uit stamcellen. Als het goed is, vertonen zulke cellen min of meer hetzelfde samentrekgedrag als collega’s die in een echt hart zitten.

Vervolgens kun je de te testen stof toevoegen aan het kweeje en kijken of het tempo en de mate van samentrekken hierdoor veranderen en of het patroon regelmatig blijft. Daarnaast wordt met een fluorescentie-imagingmethode de Ca2+-concentratie in de vloeistof tussen de cellen gevolgd. Die is een maat voor het functioneren van de calciumkanalen in de celmembranen, die essentieel zijn voor de hartspierfunctie.

Onduidelijk is nog wanneer dit assay daadwerkelijk op de markt komt.

bron: American Society for Cell Biolog

Onderwerpen