Menselijke genen zijn niet octrooieerbaar, zelfs niet als ze uit iemands genoom zijn geknipt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Myriad Genetics, dat beweerde van wel, definitief ongelijk gegeven. Tot grote opluchting van vrijwel de gehele wetenschappelijke wereld.

Het is de ontknoping van een juridische strijd die jaren heeft geduurd.

Myriad handelt in tests waarmee de ‘foute’ versies van de beruchte borstkankergenen BRCA1 en BRCA2 kunnen worden aangetoond. Het bedrijf uit Utah vraagt iets van 3000 dollar voor een test en heeft altijd geweigerd om licenties te verkopen aan bedrijven die het wellicht goedkoper zouden kunnen.

De juridische argumentatie was tot nu toe dat de uiteinden van de genen een subtiele chemische wijziging ondergaan wanneer je ze uit het DNA knipt voor de analyse. Op zich zijn natuurlijke genen volgens Amerikaans recht niet octrooieerbaar omdat ze niet nieuw meer zijn. Maar dat knippen zou er formeel een nieuw molecuul van maken dat wél in aanmerking komt voor een octrooi.

Tegenstanders die zeiden dat de essentie van DNA niet zit in de exacte moleculaire structuur maar in de basenpaarvolgorde, kregen tot nu toe van sommige rechters gelijk en van andere ongelijk. Het Hooggerechtshof heeft het laatste woord en stelt dat inderdaad alleen die volgorde er toe doet. Mede omdat Myriad daar zélf in de originele octrooiaanvraag de nadruk op legde.

Met nadruk tekenen de opperrechters er bij aan dat het vonnis niets te maken heeft met de octrooieerbaarheid van genen die door actief menselijk ingrijpen zijn gemodificeerd.

bron: New York Times

Onderwerpen