Het kabinet gaat om principiële redenen in hoger beroep in de ‘klimaatzaak’ maar neemt in de tussentijd wél extra maatregelen om de broeikasgasemissies terug te dringen. Dat laat staatssecretaris van milieu Wilma Mansveld vandaag weten aan de Tweede Kamer.

In feite is het een compromis tussen de VVD die vreest dat klimaatmaatregelen de economie schaden, en de PvdA die min of meer achter de rechterlijke uitspraak staat maar liever geen kabinetscrisis riskeert.

De uitspraak van de Haagse rechtbank kwam er eind juni op neer dat de Staat verplicht is te zorgen voor de veiligheid van haar burgers. Bij het huidige beleid is de CO2-uitstoot in 2020 ongeveer 17% lager dan in 1990. Maar volgens de rechter is 25% toch wel het minste wat je bij ‘zorgvuldig beleid’ mag verwachten, wanneer je afgaat op de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en de internationale afspraken die op basis van die consensus zijn gemaakt.

Er is eveneens consensus over de haalbaarheid van die 25%: je hoeft er alleen maar een paar extra kolencentrales voor te sluiten. Mede daarom vinden velen dat de overheid met zo’n hoger beroep een volkomen verkeerd signaal afgeeft.

Maar volgens anderen is de rechter met zijn uitspraak op de stoel van de politiek gaan zitten, en dient hij van het door democratisch gekozen politici uitgestippelde beleid af te blijven.

Het hoger beroep moet nu uitwijzen hoe ver een rechter in dit verband mag gaan. Dat de overheid verplicht is tot zorgvuldig beleid staat vast, maar de vraag is wat je onder ‘zorgvuldig’ moet verstaan. Ook dreigt een precedentwerking: wat als de volgende uitspraak luidt dat er, alweer om de burgers te beschermen, veel meer geld naar Defensie moet?

Zolang er nog geen uitspraak ligt blijft het eerdere klimaatvonnis echter gewoon van kracht, en worden de eerste stappen gezet om die 25% in 2020 daadwerkelijk te kunnen halen - anders is het te laat, en heeft de overheid echt een probleem wanneer ze ook het hoger beroep verliest.

Welke stappen dat zijn, wordt later bekend.

bron: Volkskrant, Telegraaf