Licht op omzetting van anorganisch naar organisch

Zwavelhoudende organische resten zijn essentieel voor de omzetting van kwik in het milieu in een voor de mens gevaarlijke vorm. Dat stelde promovenda Amrika Deoranine (Duke University) dindag tijdens een congres van de American Chemical Society.

Volgens Deoranine binden de organische sulfides zich aan kwik. De gevormde kwiksulfide-nanodeeltjes klonteren niet meer, maar blijven los in het water rondzweven. Zo blijft het kwik veel beter toegankelijk voor anaerobe micro-organismen die het omzetten in het schadelijke methylkwik, [CH3Hg]+. In die vorm hoopt kwik zich op in de voedselketen, en uiteindelijk in de mens.

Het zou kunnen betekenen dat de huidige methoden om de ernst van kwikvervuiling te schatten, moeten worden aangepast.

bron: Duke University

Onderwerpen