De American Chemical Society heeft nieuwe richtlijnen online gezet voor risico-analyse in chemische onderzoekslaboratoria. Daar gebeuren de laatste jaren namelijk iets te veel ongelukken, vinden velen.

Rechtstreekse aanleiding was een ontploffing in een lab van Texas Tech University. Begin 2010 raakte een promovendus daarbij zwaar gewond. Achteraf bleek dat hij voor zijn proefjes met eeen nieuw explosief een hoeveelheid had gesynthetiseerd die 100 keer groter was dan verantwoord werd geacht, en toen ook nog meende de klonters er uit te moeten halen met behulp van een vijzel.

De klap was zo hard dat hij de aandacht trok van de US Chemical Safety & Hazard Investigation Board (CSH) die zich normaal alleen tegen industriële rampen aan bemoeit. Die verzocht de ACS een commissie in te stellen, die nu dus met haar aanbevelingen is gekomen.

De uiterst lezenswaardige richtlijnen zijn een poging om een vijftal risico-analysemethoden, die binnen de industrie al jaren gangbaar zijn, te vertalen naar de totaal andere omgeving van een researchlab. Dat is om te beginnen veel kleinschaliger, en de activiteiten wisselen sterk terwijl men in een fabriek in wezen voortdurend dezelfde acties herhaalt.

Ook moet er natuurlijk ruimte overblijven om wetenschap te bedrijven en proeven te doen waarvan je de uitkomst niet weet.

bron: C&EN

Onderwerpen