Op 15 en 16 juni duikt Labtechnology de diepte in, met farma en life sciences als thema.

Brede laboratoriumvakbeurzen zijn er al genoeg, en daarom kiest Labtechnology 2016 voor een focus op life sciences, farma en voeding. Het biedt de kans dieper op elk van de sectoren in te gaan en ook faciliterende netwerken en bedrijven aan het woord te laten, die het veld breder kunnen belichten.

Zo kom je te weten dat daar behoefte is aan geavanceerde analysetechnieken voor klassieke petrochemische polymeren. ‘Om medicijnen geleidelijk te doseren, gebruik je vaak kunststofachtige behuizingen’, legt Harry Philipsen van DSM Resolve uit. ‘Zaken als de molecuulmassaverdeling en de opbouw van copolymeren bepalen daarbij in hoge mate de snelheid van de afgifte. Bij voedselverpakkingen speelt ook zoiets, alleen wil je daar juist niet dat stoffen zoals monomeren en additieven langzaam het voedsel in migreren.’

Officieel maakt Philipsens lezing deel uit van een themasessie over het al dan niet uitbesteden van analyses aan externe labs. DSM Resolve, een verzelfstandigde service-afdeling van het chemieconcern, doet dit als partner in Enabling Technologies. ‘Door externe opdrachten aan te nemen, houden we voor DSM apparatuur als elektronenmicroscopen en massaspectrometers betaalbaar. We werken dan ook vooral voor de bovenkant van de markt.’

 

Spin in het web

Voor het eerst aanwezig is ChemieLink. Sinds maart dit jaar is dit het officiële netwerk van iLABs en COCi’s, veertien toplocaties voor innovatieve chemische starters, respectievelijk groeiers. Het idee om zulke campussen te laten certificeren door de Topsector Chemie kwam enkele jaren geleden van Floris Rutjes, de huidige KNCV-voorzitter. ‘Er bestonden toen al wat van die innovatieve labs en het idee was er een zekere clustering in te brengen’, vertelt coördinator Thijs Burgers. ‘Vorig jaar is besloten dat iemand spin in het web moest worden, en ik heb die rol toebedeeld gekregen.’

ChemieLink wordt gefaciliteerd door Burgers’ werkgever InnovatieLink, een organisatie die de technologieën uit het topsectorenbeleid van EZ dichter bij het mkb moet brengen. Labtechnology wordt het eerste openbare optreden, bedoeld om iLABs en COCi’s te promoten als vestigingsplaats. Fysiek vertegenwoordigd zijn de iLABs in Utrecht en Nijmegen, en het Pivot Park in Oss dat dit voorjaar de COCi-status verwierf. ‘We kunnen locaties nergens toe verplichten. Maar deze drie zijn vooral life sciences-georiënteerd, dus ze hoefden niet lang na te denken.’

 

Het is ChemieLinks eerste openbare optreden

‘Labtechnology is een event waar potentiële huurders, klanten en toekomstige medewerkers rondlopen’, bevestigt Juul Zwinkels, manager community & communications bij Pivot Park. ‘We hebben nog ruimte en zo’n event is een mooie manier om mensen heel direct te vertellen wat we als park te bieden hebben, en hoe we open innovatie stimuleren.’

 

Kabouters

Een andere nieuwkomer is Cantorclin. ‘Als schoonmaakbedrijf specialiseren we ons steeds meer in laboratoria en cleanrooms, vandaar dat we er wel móeten staan’, vindt manager sales & marketing Patricia Karman. Ze merkt dat veel bedrijven dit soort schoonmaakwerk liever niet uitbesteden, uit vrees dat het niet zorgvuldig genoeg gebeurt: ‘Je moet schoonmaken wat al schoon is. Je ziet de vervuiling niet. Dus moet je heel anders werken, en je meer laten leiden door vaste protocollen. Onze kernboodschap is dat wij dat snappen, en dat is in deze branche best bijzonder.’

Op de stand gaat ze het niet demonstreren. In plaats daarvan zet ze kabouters neer als aandachtstrekkers: ‘Die zijn klein, dus ze zien meer details dan wij.’