Een nieuwe test toont binnen 55 seconden aan of luchtreizigers kunstmest aan hun handen hebben of andere aanwijzingen voor explosief knutselwerk. Snel genoeg dus om er een routinecontrole van te maken, suggereert Michael Breadmore (University of Tasmania) in het tijdschrift Analytical Chemistry.

Tot nu toe beperken dergelijke tests zich in de praktijk tot commerciële explosieven. Dat zijn organische stoffen, die voldoende vluchtig zijn om te worden opgevangen met met een elektronisch snuffelapparaat. Kunstmestbommen en aanverwante vormen van huisvlijt bevatten voornamelijk anorganische zouten die helemaal niet vluchtig zijn. Eer je die met traditionele methoden hebt geanalyseerd, wordt de wachtrij bij de security check wel heel erg lang.

Breadmore en collega’s hebben nu een analyseprotocol ontwikkeld dat wèl in staat is om nitraten, perchloraten, chloraten en azides binnen een minuut te detecteren, en ze te onderscheiden van onschuldige anionen zoals chloride, sulfaat, thiocyanaat, fluoride, fosfaat en carbonaat. Het werkt met capillair-electroforese met een zeer zorgvuldig samengesteld elektrolyt, gevolgd door capacitief gekoppelde contactloze geleidbaarheidsdetectie (C4D).

Breadmore hoopt ergens in 2012 een gebruikersvriendelijk systeem klaar te hebben. De controleur hoeft dan alleen nog met een wattenstaafje over het handvat van een verdachte koffer te gaan, waarna hij de watten in een oplosmiddel steekt dat vervolgens het elektroforese-apparaat wordt ingezogen.

De techniek is tevens te gebruiken om nà een aanslag te onderzoeken welk explosief is gebruikt, en vooral ook welke arrestant hetzelfde spul aan zijn handen heeft.

bron: C&EN

Onderwerpen