Door de mate van methylering te meten kun je het DNA van eeneiïge tweelingen uit elkaar houden. Veel goedkoper dan sequensen en zoeken naar mutaties, beloven chemici van de universiteit van het Engelse Huddersfield.

Het idee is dan dat die DNA-methylering, waarmee het lichaam selectief genen uitschakelt, afhankelijk is van de leefomstandigheden van betrokkene. Als de ene helft van de tweeling buiten werkt terwijl de ander een bureaubaan heeft, of als één van de twee rookt, moet je dat aan die methylering kunnen zien.

In het tijdschrift Analytical Biochemistry schrijven Graham Williams en collega’s nu dat je daarvoor niet hoeft te weten wáár de verschillen precies zitten. De methylering van cytosines heeft namelijk invloed op hun reactiviteit. Met natriumbisulfiet kun je wél de ongemethyleerde cytosines omzetten in uracil, maar niet de gemethyleerde. Dat uracil ‘past’ niet meer op de guaninebase die er tegenover ligt, dus ter plekke wordt de binding tussen de DNA-ketens minder stevig en daalt de ‘smelttemperatuur’ waarbij ze los raken van elkaar. Hoe minder cytosines zijn gemethyleerd, hoe meer van die zwakke plekken je krijgt wanneer je je monster met bisulfiet behandelt. En hoe lager dus die smelttemperatuur wordt.

Ze hebben het uitgeprobeerd met wangslijmmonsters van vijf eeneiïge tweelingen. Met high-resolution melt curve analysis (HRMA) bleek je het verschil inderdaad te kunnen zien.

Tot nu toe houdt de forensische wetenschap die eeneiïge tweelingen uit elkaar door te zoeken naar toevallige mutaties die één van de twee na de conceptie heeft opgelopen. In de praktijk zijn die er altijd wel maar je moet het hele DNA sequensen om ze te vinden, en dat is voorlopig nog te duur en te tijdrovend om er een standaard-politieprocedure van te maken.

HRMA is in elk geval veel goedkoper. Nadeel is wel dat je vrij veel DNA voor nodig hebt, en je maar moet afwachten of je op de plaats delict voldoende aantreft. En uiteraard werkt het beter naarmate de tweeling ouder en meer door het leven getekend is.

bron: University of Huddersfield