Hersenvliezen van pasgeboren muizen blijken stamcellen te bevatten die kunnen uitgroeien tot hersencellen. Wellicht kan de medische wetenschap er haar voordeel mee doen, suggereren Vlaamse onderzoekers in Cell Stem Cell.


Tot nu toe werd aangenomen dat zulke stamcellen alleen voorkomen in de hersenen zélf, en dat hersenvliezen enkel een verpakking zijn zonder neurologische functie.

Onder leiding van Peter Carmeliet (KU Leuven/VIB) is nu aangetoond dat het anders zit. Door cellen in de hersenvliezen te labelen met een kleurtje, kon worden vastgesteld dat ze kunnen migreren naar de hersenschors en zich daar ontwikkelen tot volwaardige hersencellen die communiceren met de rest.

Met uiterst gevoelige single-cell RNA sequencingtechnologie, waarmee je kunt nagaan welke genen in één zo’n stamcel tot expressie komen, is bevestigd dat het inderdaad de genen zijn waarvan je het verwacht in een hersenstamcel.

Voorlopig lijkt de migratie alleen vlak na de geboorte op te treden. Wat vervolgens de functie van die aanvullende hersencellen is, is nog volmaakt onduidelijk. En of het bij mensen ook zo werkt, is lastig te onderzoeken.

Maar het bewijst in elk geval dat de hersenvliezen meer doen dan tot nu toe werd aangenomen. Wie weet groeit er nog meer moois en heb je er wat aan.

bron: VIB

Onderwerpen