Aanvragen voor detachering bij universiteit vanaf vrijdag welkom

Vanaf vrijdag 19 juni kunnen bij SenterNovem voorstellen worden ingediend voor de regelingen ‘Kenniswerkers’ en ‘High Tech Topprojecten’. Via deze al eerder aangekondigde regelingen kunnen zo'n 2000 kenniswerkers, waar het bedrijfsleven even geen emplooi voor heeft, tijdelijk worden gedetacheerd bij kennisinstellingen.

De ministers Van der Hoeven en Plasterk hebben voor deze regelingen 280 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over 2009 en 2010. Zo hopen ze te voorkomen dat betrokkenen hun heil in het buitenland zoeken.

Via de regeling Kenniswerkers kunnen bedrijven hun huidige onderzoeksmedewerkers detacheren, of jonge onderzoekers die ze vanwege de economische crisis zelf geen baan kunnen bezorgen. Daartoe moeten die bedrijven, alleen of in groepjes, samen met een of meer kennisinstellingen een voorstel indienen voor de manier waarop de te detacheren onderzoekers moeten worden ingezet. Voorwaarde daarbij is dat ze werk te doen krijgen dat van maatschappelijk belang is en de Nederlandse kennispositie versterkt.

In totaal komt voor deze regeling 180 miljoen beschikbaar in twee of meer ronden. Voor de eerste ronde kunnen tot 10 juli voorstellen worden ingediend.

TNO heeft er als eerste kennisinstelling expliciet op ingehaakt: MKB-bedrijven die overwegen om daar medewerkers te detacheren kunnen met hun vragen terecht op KWR@tno.nl


De regeling High Tech Topprojecten moet zorgen dat de Nederlandse hightech sector wereldwijd voorop blijft lopen, ook nu er even minder geld is voor onderzoek. Het idee is om een klein aantal zeer grote onderzoeksprojecten te ondersteunen: er is 100 miljoen euro beschikbaar, voor projecten met een budget van minimaal 20 miljoen. Deze regeling richt zich overigens niet op de chemie maar op deelnemers aan de EZ-innovatieprogramma’s Point-One (nano-electronica en embedded systems) en HTAS (High Tech Automotive Systems).

bron: SenterNovem

Onderwerpen