Silicium inbouwen in organische moleculen wordt een stuk makkelijker dankzij een nieuwe organopalladiumkatalysator. Dat meldden Donald Watson en collega’s (University of Delaware) vorige week tijdens het voorjaarscongres van de American Chemical Society.

Angewandte Chemie heeft hun verhaal inmiddels online gezet.

Watsons uitvinding is een variant op de 40 jaar geleden geïntroduceerde Heckreactie, die in 2010 goed bleek voor een verlate Nobelprijs. Bij die reactie zet je een alkeen aan een halogeenverbinding, eveneens met een organopalladiumverbinding als katalysator.

Het nieuwe is dat dat halogeen niet aan koolstof, maar aan silicum hangt, en dat je dus een C-Si binding creëert in plaats van C-C. Zo kun je bivoorbeeld allylsilanen en vinylsilanen synthetiseren.

Het blijkt alleen te lukken als je precies het goede organische ligand kiest bij je palladium. Is het te klein dan werkt het onvoldoende als elektronendonor, is het te groot dan zit het fysiek in de weg. Na enig proberen bleek Tert-butyldifenylfosfine het gezochte ‘Goudhaartje-ligand’ te zijn.

Er bestonden al meer manieren om allyl- en vinylsilanen te maken, maar die kostten duidelijk meer moeite. Watson claimt onder meer dat hij de hier afgebeelde reactie nu kan uitvoeren met chloortrimethylsilaan in plaats van joodtrimethylsilaan, hetgeen spectaculair scheelt in de prijs.

Hoe de nieuwe katalysator precies werkt is nog niet duidelijk, maar Watson hoopt er binnenkort achter te komen.

bron: C&EN

Onderwerpen