Uit een kunstrubberfabriek van DuPont in Dordrecht zijn mogelijk al 20 jaar ontoelaatbare hoeveelheden hexafluorpropeen gelekt zonder dat iemand het merkte. De fabriek ligt tot nader order stil, meldt de provincie Zuid-Holland.

Hexafluorpropeen, ook bekend als R1216, is een chloorfluorkoolstof. DuPont gebruikt het als monomeer voor Viton, een fluorelastomeer dat vooral bekend is als materiaal voor chemisch resistente rubberen afdichtingsringetjes. Over de toxiciteit is nauwelijks iets terug te vinden, behalve dat het bij inademing de luchtwegen kan irriteren.

Technici van DuPont ontdekten de lekkage vorige maand toen ze alle leidingen nog eens naliepen in het kader van een emissiereductieproject. Geconstateerd werd dat de uitstoot anderhalf maal zo hoog was als de milieuvergunning toelaat. Op jaarbasis, wat suggereert dat het nu en dan nog veel harder ging. De fout, die de lekkage veroorzaakte, is waarschijnlijk al in de periode 1992-1994 gemaakt. Dat het nooit is ontdekt komt doordat er eerder nooit metingen zijn gedaan.

DuPont heeft het netjes aan de provincie gemeld. Die heeft er even over moeten nadenken en heeft op 7 september dringend verzocht om de fabriek, die op dat moment toevallig uit bedrijf was vanwege een storing, voorlopig niet opnieuw in bedrijf te nemen. Tegelijk is aangifte gedaan bij het OM en is de procedure voor het opleggen van een last onder dwangsom gestart, die DuPont dwingt om maatregelen te nemen.

Overigens heeft het bedrijf de reputatie dat het dat laatste uit zichzelf ook wel zou hebben gedaan.

Op donderdag 13 september is er een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden. Aanvang 17.00 uur in het kantoor aan de Noordendijk 250. DuPont heeft overigens berekend dat zelfs in het ergste geval geen gezondheidsschade is te verwachten op meer dan 200 meter van het lek, en binnen die straal staan geen woonhuizen.

bron: Provincie Zuid-Holland

Onderwerpen