AWT wil Nederland aantrekkelijker maken voor bedrijfs-R&D

Het ministerie van EZ moet Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor R&D-activiteiten. Die oproep doet de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in het advies ‘Bieden en binden – internationalisering van R&D als beleidsuitdaging’, dat woensdag is verschenen.

Volgens de AWT zijn er geen aanwijzingen dat Nederlandse bedrijven structureel bezig zijn om hun bestaande R&D te verplaatsen naar het buitenland. Dat neemt niet weg dat er meer moeite zou kunnen worden gedaan om nieuwe R&D hier naartoe te halen.

AWT-voorzitter Joop Sistermans, voorzitter van de AWT vindt dat EZ zich vooral moet richten op de behoeften van kennisintensieve bedrijven die passen binnen de door de Nederlandse politiek gekozen sleutelgebieden. “Daar liggen de beste kansen om ons concurrentievermogen te versterken.”

Het advies roept EZ op om ‘actiever en intensiever contact’ te onderhouden met grote en middelgrote bedrijven in Nederland. “Dat kan door met bestuurders van bedrijven in gesprek te gaan over maatschappelijke ontwikkelingen, ze te betrekken bij overheidsprojecten, regelgeving et cetera. EZ kan zo beter inspelen op de behoeften van deze bedrijven, hen aan lokale contacten helpen en hun inbedding in Nederland versterken.”

Ook zouden de faciliteiten ter ondersteuning van bedrijfs-R&D “concurrerend moeten zijn ten opzichte van wat elders wordt geboden.” Daartoe zou onder meer extra moeten worden geïnvesteerd in fundamenteel en strategisch onderzoek.

bron: AWT

Onderwerpen