In China is een label voor voedselverpakkingen bedacht dat voorspelt of de inhoud nog goed is. Het verkleurt synchroon met het bederf als functie van de temperatuur, legden de bedenkers uit tijdens het congres van de American Chemical Society in Dallas.

De ‘tags’, ter grootte van een maiskorrel, bevatten nanogoudstaafjes, zilverchloride en vitamine C. Het idee is dat die stoffen met elkaar reageren zodat je geleidelijk een neerslag van metallisch zilver ziet ontstaan op het goud. Hoe dikker het laagje wordt, des te meer de kleur verloopt.

En aangezien de snelheid van deze reactie temperatuurafhankelijk is, is die kleurverandering een soort integraal van de temperaturen waaraan de tag heeft blootgestaan. Voor bacteriegroei geldt ongeveer hetzelfde. De kunst is dus om de concentraties in de tag zo in te stellen dat je een waarschuwingskleur ziet op het moment dat die groei, statistisch gezien, onacceptabel begint te worden.

De Chinezen hebben het met succes uitgeprobeerd met E.coli in melk. Ze beweren dat je de verkleuring bij kamertemperatuur kunt instellen van minuten tot maanden. Eenmaal ingesteld is het systeem temperatuuronafhankelijk, dus de timing klopt wanneer de melk eventjes veel te warm wordt, maar ook als de koelkast niet koud genoeg staat.

Inmiddels is octrooi aangevraagd, in elk geval in China, en worden commerciële partners gezocht. Volgens bedenker Chao Zhang (Peking University) hoeft elke tag maar tweetiende dollarcent aan chemicaliën te bevatten.

Het enige foutje is dat het kleurverloop niet helemaal logisch is. De kale nanogoudstaafjes zijn rood, en naarmate de zilverlaag groeit doorlopen ze het spectrum: via oranje en geel naar groen, en eventueel zelfs naar blauw. Je kunt je gerust afvragen of alle consumenten wel gaan begrijpen dat ‘groen’ in dit geval juist gevaar betekent.

bron: Phys.org

Onderwerpen