Een cocktail van grafeen en waterstofperoxide in een pleister kan wonden effectief ontsmetten. Scheelt weer wat antibiotica, volgens een Chinese publicatie in ACS Nano.

Het grafeen, verdeeld in de vorm van gecarboxyleerde kwantumdots (zeg maar hele kleine stukjes), katalyseert de opsplitsing van het peroxide in twee hydroxylradicalen. Die radicalen rekenen vervolgens met eventuele bacteriën af. Omdat je niet meer hoeft te wachten tot het H2O2 uit zichzelf ontleedt heb je er veel minder van nodig, wat weer de kans verkleint dat gezond weefsel er óók door wordt aangetast.

Het voordeel van de grafeen-kwantumdots is dan weer dat ze voor zover bekend niet toxisch zijn voor zoogdieren. Van andere nanodeeltjes met een vergelijkbare katalytische werking, zoals vanadium- en ijzeroxide, is dat lang niet zo zeker.

Chinese onderzoekers probeerden het eerst in vitro uit met suspensies van E.coli en S.aureus, waar ze eerst kwantumdots aan toevoegden en vervolgens H2O2. Van dat laatste was een factor 10 minder nodig om 90 procent van de bacteriën te doden, dan wanneer ze er geen kwantumdots bij deden.

Vervolgens brachetn ze een aantal muizen een wond op de rug toe, en verbonden die met watten die verzadigd waren met óf 0,1 mM H2O2-oplossing plus kwantumdots, óf met gewoon zout water. Na drie dagen bevatten de wonden van die laatste groep 10.000 maal zo veel bacteriën.

Als je op deze manier kunt voorkomen dat de wond gaat ontsteken, hoeft je de patiënt ook niet met antibiotica te behandelen. Bovendien maakt H2O2 voor zover bekend geen verschil tussen bacteriën die al resistent zijn tegen die antibiotica, en exemplaren die dat nog niet zijn.

Uiteraard zijn nog wel veel meer experimenten nodig voordat het verantwoord is om dit op mensen uit te proberen.

bron: C&EN

Onderwerpen