Grafeen is eenvoudig te maken uit elke willekeurige vorm van koolstof. Inclusief kakkerlakkenpoten, hondendrollen en koekjes van de padvinderij, zo meldt nano-prominent James Tour (Rice University, Houston) in het tijdschrift ACS Nano.

Zijn claim wordt bevestigd door troep 25080 van de Girl Scouts, die de koekjes in het Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology kwam afleveren.

Tours promovendi Gedeng Ruan en Zhengzong Sun rekenen voor dat één doos van die koekjes in theorie voldoende koolstof bevat om bijna 30 voetbalvelden met een monomoleculaire grafeenlaag te bedekken. Bij de huidige marktprijs van 250 dollar voor een stukje van 5 centimeter in het vierkant, zouden die koekjes 15 miljard dollar opleveren.

Dan heb je overigens nog steeds 1.000 dozen koekjes nodig om de Amerikaanse staatsschuld af te betalen, zelfs wanneer het prijspeil van grafeen op dezelfde hoogte blijft. En Tours bedoeling was nu juist om aan te tonen dat het veel goedkoper kan.

Het omzettingsproces komt er op neer dat je de koolstofbron op een velletje koper legt, waarna je hem laat ontleden in een oven. Dat gebeurt bij 1.050 graden Celsius, in een mix van waterstof en argon. Het materiaal pyrolyseert, de koolstof verdampt en slaat als grafeen neer op de onderkant van het koper. Tot slot verwijder je het restant van de koolstofbron door het bovenste laagje koper weg te etsen.

Behalve met koekjes, stront en stukjes insect heeft Tour het ook met succes uitgeprobeerd met gras, polystyreen en chocola. Analyse met TEM-elektronenmicroscopie en Raman-, röntgen- en UV-VIS-spectrometrie wijst volgens hem uit dat de gevormde grafeenlaagjes van hoge kwaliteit zijn.

bron: nanowerk.com

Onderwerpen