Met een klassiek Fischer-Tropschproces kun je ook alcoholen en aldehydes maken. Je hoeft alleen de katalysator maar aan te passen, suggereren Yizhi Xiang en Norbert Kruse in Nature Communications. De onderzoekers van Washington State University hebben meteen octrooi aangevraagd op het proces, dat beduidend goedkoper zou moeten zijn dan de huidige productieprocessen voor alcoholen en aldehydes.

Fischer-Tropsch, ook bekend als gas to liquids, is in wezen een polymerisatieproces dat koolstofmonoxide (CO) en waterstof (H2) aan elkaar breit tot lange ketens. Traditioneel zijn dat eigenlijk alleen alkanen (CnH2n+2). Met een aangepast proces kun je ook methanol (CH3OH) maken, maar dat is dan ook de enige alcohol.

Xiang en Kruse hebben nu ontdekt dat je wel degelijk n-aldehydes (CnH2n+1CHO) en langere 1-alcoholen (CnH2n+1OH) kunt krijgen wanneer je het pure kobalt, dat gewoonlijk dient als katalysator, vervangt door een mix van kobalt, mangaan en een beetje kalium als promotor. Er zitten ook nog wat alkanen door het is al gelukt om, met een katalysator in de mengverhouding Co4Mn1K0,1, een product te krijgen dat voor 97 massa% uit aldehyden bestond.

Heel opvallend is daarbij dat de productmix veel sterker dan gebruikelijk afhankt van de verhouding tussen CO en H2. Weinig H2 levert aldehydes op, bij iets meer H2 verschuift het accent naar alcoholen. Maar ga je over H2/CO = 5 heen, dan gaan de alkanen weer domineren.

Het lijkt overigens alleen te werken als je de katalysator bereidt volgens een specifiek recept, waarbij je kobalt-, mangaan- en kaliumnitraat mengt in aceton en vervolgens oxaalzuur toevoegt om de metalen gemengd te laten neerslaan. Met andere recepten krijg je nog steeds geen aldehydes.

Hoe die katalysator dan precies werkt, is nog niet duidelijk. Maar dat geldt voor klassieke Fischer-Tropsch eigenlijk evenzeer.

bron: Washington State University

Onderwerpen