Acceptatie nieuwe technologie religieus en cultureel bepaald

Hoe religieuzer een volk is, hoe meer moeite het zal hebben om nanotechnologie moreel acceptabel te vinden. En of mensen het wel of niet gevaarlijk vinden, hangt af van hun culturele achtergrond. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers in een drietal artikelen op de website van Nature Nanotechnology.

In de praktijk betekent het onder meer dat Amerikanen veel afwijzender tegenover nanotechnologie staan dan de meeste Europeanen. Maar in landen als Italië, Ierland en Oostenrijk, waar de kerk het dagelijkse leven nog bovengemiddeld beheerst, zie je ook prompt een verhoogde weerstand tegen nanotech.

Steen des aanstoots lijkt vooral de mogelijkheid om met nanogereedschappen synthetische biologie te bedrijven. Op dat moment ben je iets aan het doen dat zich slecht laat verenigen met het geloof in welke god dan ook.

Wat die culturele achtergrnd betreft is een experiment gedaan waarbij voorlichting over de baten en risico’s van nanotechnologie werd gegeven aan 1500 Amerikanen, die er nog vrijwel niets van wisten. Het informatiepakket was zo objectief en uitgebalanceerd mogelijk in elkaar gezet. Gevolg: mensen met individualisische, commercieel getinte normen en waarden concludeerden dat het veilig was. Meer sociaal bewogen types haalden er uit dat het juist niet veilig was.

Waarmee de hypothese is weerlegd dat goede voorlichting over wetenschap en technologie automatisch leidt tot meer acceptatie.

bron: BBC News, Yale, Project on Emerging Nanotechnologies

Onderwerpen