Synthetische DNA-analoog als nanobouwsteen

Als je DNA wilt gebruiken als bouwsteen voor moleculaire constructies, kun jede D van deoxyribose beter vervangen door de G van glycerol. Dat stellen onderzoekers van Arizona State University. Op de website van het tijdschrift JACS stelden ze onlangs de eerste nano-objecten uit GNA oftewel glycerolnucleïnezuur voor.

De eerste metingen doen vermoeden dat een dubbele GNA-keten een helix vormt, net als DNA. De exacte geometrie van de helix is echter nog niet opgehelderd.

GNA lijkt beter bestand te zijn tegen hitte dan DNA. Maar het belangrijkste verschil is dat glycerol, met slechts 3 koolstofatomen, een veel eenvoudigermolecuul is dan deoxyribose. Het is bijvoorbeeld vrij simpel om zowel links- als rechtsdraaiende enantiomeren van GNA te synthetiseren en uit elkaar te houden. Je kunt dus ook linkse én rechtse GNA-spiralen maken.

Een DNA-spiraal daarentegen draait in de natuur altijd rechtsom. Het synthetiseren van een linkse DNA-spiraal is wel mogelijk, maar in de praktijk veel te veel werk.

bron: Arizona State University

Onderwerpen