Dat gezonde urine steriel is, is een fabeltje. En een overactieve blaas wordt wellicht veroorzaakt doordat er ándere bacteriën in verstopt zitten dan normaal, claimden onderzoekers van Loyola University tijdens een congres van de American Society for Microbiology in Boston.

Dat die andere bacteriën nooit eerder zijn opgemerkt en generaties medicijnenstudenten te horen hebben gekregen dat urine wél steriel hoort te zijn, zou dan puur moeten liggen aan de beperkingen van de traditionele methode om urinemonsters op kweek te zetten.

In het Journal of Clinical Microbiology beschreven Linda Brubaker en Paul Schreckenberger enkele maanden geleden al hun ‘expanded quantitative urine culture’-techniek (EQUC). Door meer urine gedurende langere tijd op kweek te zetten onder verschillende atmosferische condities wisten ze bacteriën te kweken die niemand eerder in urine had vermoed. Via RNA-analyse kregen ze ook een idee van de soortenrijkdom, die zelfs bij gezonde vrouwen (mannen hebben ze nog niet bemonsterd) verrassend groot bleek te zijn.

Met diezelfde EQUC-methode hebben ze nu urinestalen vergeleken van 90 vrouwen. Een deel daarvan had last van een overactieve blaas. Die aandoening wordt normaal niet geassocieerd met bacteriële infecties, maar de blaasflora van de patiënten bleek er wel degelijk anders uit te zien dan anders.

De volgende vraag is wat precies de ‘goede’ en de ‘slechte’ blaasbacteriën zijn, en of je met die wetenschap iets nuttigs kunt doen.

bron: Loyola University

Onderwerpen