VROM-Inspectie slaat alarm over brandveiligheid

Het bedrijfsleven is nogal slordig met de opslag van bestrijdingsmiddelen, afvalstoffen, verven, lakken en andere chemische producten. En gemeenten en provincies zijn nogal laks met het handhaven van de regels, zo valt op te maken uit een rapport dat de VROM-Inspectie dinsdag openbaar heeft gemaakt.

De inspecteurs zijn wezen kijken bij 58 bedrijven die elk meer dan10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen op voorraad hebben, in opslagruimtes waar het hoogste beschermingsniveau geldt. Voorwaarde is dan de aanwezigheid van een automatische brandblusinstallatie, die bovendien periodiek wordt onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf.

Bij 14 van de 58 locaties werden ‘daadwerkelijk onveilige’ situaties aangetroffen. Zo was bij zes opslagen de brandblusinstallatie afgekeurd, zonder dat de overheid er wat aan deed.

En bij het overgrote deel van de onderzochte opslagen was de veiligheid misschien wel in orde, maar de milieuvergunning niet. Duidelijke uitgangspunten voor het ontwerp van de brandbeveiligingsinstallatie en een goedkeurend inspectierapport vóór de ingebruikname, bleken vaak te ontbreken. Zonder die gegevens wordt het een stuk lastiger voor overheidsinstanties om de boel te controleren.

Ook de periodieke inspecties na ingebruikname bleken regelmatig onder de maat.

Inmiddels heeft de VROM-Inspectie een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van betrokken overheden, private inspectie-instellingen, de brandweer, de Raad voor Accreditatie, verzekeringsmaatschappijen en het bedrijfsleven. Daar zijn acties afgesproken om de situatie te verbeteren.

Volgend jaar gaat de VROM-Inspectie opnieuw controleren om te zien of het geholpen heeft.

bron: VROM-Inspectie

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen