Onverwachte spin-off van Unilever-schuimresearch

Met glucosesiroop, sucrosestearaat, water en een simpele keukenmixer kun je microscopische gasbelletjes maken die zeker een jaar stabiel blijven. Tot nu toe werd gedacht dat dat onmogelijk was, zo schrijft Howard Stone (Harvard) in Science.

De auteurs denken dat de uitvinding de levensduur van allerlei commerciële schuimproducten flink kan verlengen.

Het idee komt eigenlijk van fysisch chemicus Rodney Bee. Tot zijn pensioen werkte hij bij Unilever aan de structuur van consumptie-ijs. Daarbij produceerde hij per ongeluk belletjes met een oppervlaktestructuur die bestaat uit vijf-, zes- en zevenhoeken van maximaal 50 nanometer diameter.

Stone zat toevallig in de zaal toen Bee drie jaar geleden zijn onderzoek presenteerde. De volgende dag kocht hij zelf ook een keukenmixer en ging in zijn lab aan de slag.

Inmiddels zijn hij en zijn groep er achter dat de structuur ontstaat doordat het sucrosestaraat op het oppervlak kristalliseert en zo een vrijwel ondoordringbare schil vormt.

bron: naturenews

Onderwerpen