In Texas is een massaspectrometrietechniek ontwikkeld die de detectielimiet voor doping met een factor 1.000 verlaagt. Van sommige metabolieten vind je één ppb in de urine terug, vertelde projectleider Daniel Armstrong (geen familie, mag je hopen) tijdens het ACS-congres in Dallas.

De techniek heet ‘paired ion electrospray ionization’, afgekort PIESI, en is speciaal geschikt voor negatief geladen ionen. Conventionele MS-ionisatietechnieken hebben daar moeite mee, omdat ze vooral voor positieve ionen zijn ontwikkeld. Je kunt dan wel een ‘negative mode’ instellen, maar dat blijft behelpen.

PIESI lost dat op door toevoeging van een ‘ion pairing reagent’ aan het te analyseren monster. Dit stofje bindt zich aan de componenten die bij het ioniseren negatieve ionen (anionen dus) vormen. De combinatie is positief geladen en dus veel beter te detecteren. Het idee is eigenlijk afkomstig uit de vloeistofchromatografie; dat je een dergelijke paarvorming ook bij MS kunt gebruiken, schijnt Armstrong zelf te hebben bedacht.

Vorig jaar legde hij al uit hoe je hiermee pesticiden kunt opsporen, en dit keer was dus de doping aan de beurt. In dit geval zijn glucuronide- en sulfaatmetabolieten de anionen. Armstrong heeft er elf proberen op te sporen, waarbij hij vier verschillende ion pairing reagents uitprobeerde. Voor de gelegenheid had hij de metabolieten overigens zelf aan de urinemonsters toegevoegd.

Je kunt er ook alcohol mee detecteren: in de schietsport telt dat volgens Armstrong ook als doping omdat het de handen er wat minder van gaan trillen, als je er tenminste niet te veel van drinkt.

Hij claimt dat hij met HPLC-PIESI-MS/MS een doping-detectielimiet haalt die 1 tot 3 ordegroottes lager ligt dan bij conventionele electrospray-MS in negatieve modus. Hij rekent er op dat na zijn lezing de antidopingclubs wel snel bij hem op de stoep zullen staan.

bron: BBC News, ACS

Onderwerpen