Verschil tussen aap en mens vooral interessant voor farmaceuten

Een team van 170 onderzoekers onthulde deze week het genoom van de resusaap in Science. Ontwikkelaars van geneesmiddelen voor mensen hopen dat het voor eens en voor altijd duidelijk maakt in hoeverre deze apen representatief zijn als proefdier.

Het kan ook iets duidelijk maken over de verschillen tussen mens en chimpansee, de enige twee aapachtigen waarvan het genoom al eerder bekend was. Ze zijn pas 6 miljoen jaar geleden uit elkaar gegroeid, terwijl ze zich 25 miljoen jaar geleden van de voorouders van de resusaap afsplitsten. Vergelijking van de drie genomen geeft wellicht aan welke genen het laatst zijn gemuteerd: die van de mens of die van de chimp.

Tot nu toe lijkt het er op dat het resusgenoom voor 93 procent identiek is aan dat van de mens. De rest vertoont echter grote verschillen. Zo blijken mutaties in bepaalde genen, die bij de mens voor ziektes als fenylketonurie en taaislijmziekte zorgen, bij de resusaap heel normaal te zijn en geen kwaad te kunnen.

Ook valt op dat het immuunsysteem van de resusaap genetisch duidelijk afwijkt van dat van de mens. Vaccins of aidsmedicijnen worden vaak op apen uitgeprobeerd, en het is nu de vraag of dat wel representatief is.

bron: Associated Press, news@nature

Onderwerpen