Basenvolgorde moet nieuw inzicht in werking geven

Amerikaanse onderzoekers hebben voor het eerst de volledige basenvolgorde van een hiv-1 virus achterhaald. Ze hopen zo meer inzicht te krijgen in de manier waarop dergelijke RNA-virussen functioneren en zichzelf het menselijk immuunsysteem van het lijf houden, zo schrijven ze in Nature.

Bij hiv en veel andere virussen zit de erfelijke informatie niet opgeslagen in dubbelstrengs DNA, maar in enkelstrengs RNA. Die enkele streng vouwt zichzelf op een veel ingewikkeldere manier op dan DNA dat doet. De secundaire structuren, die hierdoor ontstaan, blijken een zeer belangrijke rol te spelen bij de regulering van de genetische expressie.

De nu gepubliceerde resultaten bevestigen dat weer eens. Gesuggereerd wordt dat zelfs de vouwing van de geproduceerde eiwitten door wordt gekatalyseerd door delen van de RNA-structuur.

Hoe dit allemaal precies werkt is nog lang niet duidelijk. Maar de onderzoekers hopen de nieuw verworven kennis van de RNA-volgorde te kunnen gebruiken om systematisch mutaties aan te brengen in het virus. Vervolgens willen ze gewoon kijken wat er gebeurt. Wordt de groei van het virus serieus beïnvloed,dan hebben ze kennelijk een essentieel deel van de structuur te pakken.

bron: BBC News

Onderwerpen