In China is een antibioticum bedacht dat je tijdelijk kunt uitschakelen door er letterlijk hoesjes overheen te schuiven. Zo verklein je de kans op resistentie, stelden Shu Wang en collega’s tijdens het Pacifichem-congres in Honolulu.

Het antibioticum, dat achteraf deze zomer al in Angewandte blijkt te hebben gestaan, is een molecuul met twee lange, positief geladen armen die celwanden kunnen penetreren. De hoesjes zijn cucurbit[7]urilmoleculen die in de supramoleculaire chemie wel vaker als omhulsel worden gebruikt. Dat ze een voorkeur hebben voor positief geladen structuren, komt hier goed uit.

Om de hoesjes er weer af te krijgen en zo het antibioticum te activeren voeg je amantadine toe, een medicijn tegen de ziekte van Parkinson waar cucurbit[7]uril nog veel enthousiaster omheen gaat zitten.

Chemical & Engineering News legde het voor aan de Groningse expert in supramoleculaire chemie Ben Feringa. Zijn commentaar luidt dat elke poging tot bestrijding van antibioticaresistentie lof verdient, maar dat hij niet direct ziet hoe je zo’n multicomponentsysteem aan een patiënt zou moeten toedienen.

bron: C&EN