Fungicides kunnen óók nog de oorzaak van de bijensterfte zijn. Met name hommels lijken er vatbaar door te worden voor… schimmels, suggereren Amerikaanse onderzoekers in Proceedings of the Royal Society B.

De beschuldigende vinger gaat in de eerste plaats naar chloorthalonil , een middel dat op grote schaal wordt gebruikt om pinda’s, aardappelen en tomaten te beschermen tegen schimmels. Tot voor kort werd aangenomen dat het geen effect had op bijen en hommels, maar de laatste jaren verschenen al een paar studies die de link wél legden.

De nu verschenen publicatie leunt op een dataset van entomoloog Sydney Cameron uit Illinois, die op 284 locaties in de VS waarden noteerde voor 24 omgevingsvariabelen die de hommelpopulatie zouden kunnen beïnvloeden, waaronder land- en pesticidegebruik.

Als je die data aan een computer voert, dan blijkt dat cijfers over het chloorthalonilgebruik het beste voorspellen in hoeverre de hommels last hebben van Nosema bombi, een parasitaire schimmel die mede verantwoordelijk wordt gehouden voor hommelsterfte. Waarbij het gekke is dat het Nosema-probleem juist erger wordt naarmate je meer chloorthalonil spuit.

Hoe het kan snappen de auteurs ook niet, maar ze vermoeden dat het iets heeft te maken met synergie tussen chloorthalonil en andere bestrijdingsmiddelen.

bron: Cornell University