Verband met vruchtbaarheidsproblemen aangetoond

Perfluoroctaanzuur (PFOA) en perfluoroctaansulfonaat (PFOS) hebben een negatieve uitwerking op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Dat schrijven onderzoekers van de University of California (Los Angeles) op de website van het tijdschrift Human Reproduction.

PFOA wordt onder meer gebruikt als hulpstof bij de productie van fluorpolymeren zoals Teflon. Het gebruik van deze stof (met name door DuPont) ligt al langer onder vuur: PFOA wordt ook in die polymeren en in het milieu aangetroffen, en er bestaan sterke vermoedens dat de stof in zeer kleine hoeveelheden al toxisch is voor mensen. Tot nu toe is het echter niet gelukt om dat keihard te bewijzen. PFOS is een verwante oppervlakte-actieve stof die onder meer wordt gebruikt om tapijten te impregneren. De stof is de laatste tijd minder in het nieuws dan PFOA, maar minstens zo verdacht.

In Californië hebben ze nu een tijdlang het PFOA- en PFOS-gehalte bijgehouden van het bloed van zwangere vrouwen die zich meldden voor een eerste antenatale check-up. Die vrouwen werd tevens gevraagd of de zwangerschap gepland was en zo ja, hoe veel moeite het had gekost.

Na 1240 vrouwen luidt de conclusie dat er een statistisch significant verband is: vrouwen met veel fluorverbindingen in het bloed lopen duidelijk meer kans om na een jaar nog niet zwanger te zijn, of bij een IVF-kliniek terecht te komen.

Bovendien blijkt deze groep vaker last te hebben van onregelmatige menstruatie, wat wijst op een verstoring van de hormoonhuishouding.

De onderzoekers durven het nog steeds geen keihard bewijs te noemen, maar ze stellen dat verder onderzoek hard nodig is.

bron: BBC News

Onderwerpen