Meten van fijnstof met mobieltjes werkt. Ruim een jaar na de laatste meetdag zijn de resultaten niet geheim meer. En ze zijn positief, melden de initiatiefnemers van het iSPEX-project.

Die geheimhouding had uiteraard alles te maken met het belang dat die initiatiefnemers hadden bij publicatie in een peer reviewed tijdschrift. Nu Geophysical Research Letters eindelijk bereid is gevonden de resultaten online te zetten (en warempel nog open access ook!), mogen de 3.187 vrijwillige ‘citizen scientists’ weten of hun inspanningen nuttig waren of niet.

Zoals bekend is het idee achter iSPEX dat zo veel mogelijk mensen tegelijk een opname van de blauwe lucht maken met de ingebouwde camera van hun iPhone, die daarbij wordt voorzien van een speciaal opzetstukje met een polarisatiefilter. Uit het spectrum en de polarisatie van het blauwe licht kun je vervolgens de hoeveelheid fijnstof in de lucht afleiden. Echt nauwkeurig is het niet, maar als voldoende mensen meedoen kun je de resultaten uitmiddelen.

Uit de nu verschenen publicatie valt op te maken dat je zo een eindresultaat krigt dat zeker zo goed is als de gebruikelijke satellietmetingen en die van het professionele Aeronet-meetstation in Cabauw. Mede dankzij een speciaal ‘data-reductie algoritme’ dat automatisch alle foto’s weggooit waarin naast blauwe lucht ook wolkjes, bomen of onroerend goed zijn te zien die de gemiddelde kleur beïnvloeden. Aangezien het na een paar meetdagen ging om een kleine 200.000 foto’s was het geen overbodige luxe om dat te automatiseren.

De auteurs denken zelfs de chemische samenstelling van het fijnstof te kunnen bepaklen aan de hand van de brekingsindex, maar dat is iets voor een volgende publicatie.

Het is de bedoeling om volgend jaar de opzetstukjes internationaal te gaan verspreiden en nieuwe metingen te gaan doen.

bron: iSPEX