In Nieuw-Zeeland is een manier bedacht om biochemische reacties op femtoliterniveau te laten verlopen in een massaspectrometer. Dat moet het voor het eerst mogelijk maken om zulke zeer snelle reacties te volgens, meldt het European Journal of Mass Spectrometry.

De uitgever van het tijdschrift heeft het over ‘de kleinste reactortjes ter wereld’, maar dat lijkt een beetje een vrije interpretatie.

Peter Derrick en collega’s bedachten een originele nieuwe toepassing van elektrospray-ionisatie, een vertrouwde techniek om vloeibare monsters door een massaspectrometer (MS) te jagen. Het komt er op neer dat je een hoog voltage gebruikt om de vloeistof te vernevelen tot kleine, geladen druppeltjes. In de praktijk neemt de vloeistofmeniscus hierbij een kegelvorm aan, de zogeheten Taylor cone.

Het idee is nu om de elektrospray-emitter zo ver te miniaturiseren dat het volume van de Taylor cone uitkomt op femtoliterniveau, en dan twee van die emitters zo dicht naast elkaar te monteren dat de kegels in elkaar overlopen en hun inhoud wordt gemengd. In de praktijk kreeg Derrick dit voor elkaar met een capillair van 4,5 micrometer diameter dat door een tussenschot wordt opgedeeld in 2 halfcirkelvormige kanalen.

Om te laten zien dat het werkt, vernevelde hij het antibioticum vancomycine door het ene kanaal en een peptide, waar vancomycine aan hecht, door het andere. Inderdaad liet het MS-spectrum zien dat de twee componenten samen een complex hadden gevormd.

Derrick suggereert dat je het op grote schaal kunt gebruiken om meer informatie uit MS-experimenten te krijgen. Je zou dan door het ene kanaal een monster moeten sturen en door het andere een stof die met bepaalde functionele groepen reageert. Zo zou je kunnen zien of een component wel of niet over die groep beschikt, wat erg handig is wanneer je dat laatste niet met zekerheid uit de door de MS gemeten molecuulmassa kunt afleiden.

bron: IM Publications

Onderwerpen