De Amerikaanse FDA wil e-sigaretten voortaan onder de tabakswetgeving laten vallen. Dat zou betekenen dat producenten er niet meer vrijelijk van alles in kunnen stoppen, blijkt uit een voorstel dat zojuist voor commentaar online is gezet.

Het eerste commentaar is al geoogst door de nieuwsredactie van Nature. Een Londense tabaksverslavingsonderzoeker ziet aankomen dat de noodzaak van FDA-toelating een rem zet op de verdere ontwikkeling van e-sigaretten als hulpmiddel om te stoppen met roken. Nature tekent er wel bij aan dat het nog steeds onduidelijk is of e-sigaretten daar überhaupt voor geschikt zijn.

In het voorstel geeft de FDA onder meer aan dat ze zich zorgen maakt over de groeiende populariteit van e-sigaretten bij de jeugd, onder meer dankzij de beschikbaarheid van fruit- en snoepsmaakjes, terwijl er onvoldoende gegevens zijn over het effect op de gezondheid. Dat van die fruitsmaak blijkt in de VS trouwens ook al voor goedkope sigaartjes te gelden, en de FDA vraagt zich hardop af of er geen vberbod moet komen op smaken die specifiek voor kinderen lijken te zijn bvdoeld.

Ze legt tevens uit dat ze volgens de bestaande wetgeving, met name de Food, Drug, and Cosmetic Act en de Tobacco Control Act, in wezen zelf mag bepalen wat ze beschouwt als tabaksproducten. Tot nu toe liet ze alleen sigaretten en shagtabak onder de tabakswetgeving vallen, en het voorstel komt er simpelweg op neer dat daaraan waterpijptabak, klassieke pijptabak, e-sigaretten en sigaren worden toegevoegd.

Met de optie om voor de duurste ‘premium cigars’ een uitzondering te maken omdat die volgens sommigen niet zo’n gevaar voor de volksgezondheid zijn (lees: jongeren kunnen die toch niet betalen!)

Het zou onder meer betekenen dat op al deze nieuw gedefinieerde tabaksproducten waarschuwingen moeten komen te staan, en dat ze niet meer mogen verkocht aan klanten onder de 18. En met name voor e-sigaretten zou gelden dat fabrikanten voortaan moeten opgeven wat er precies in zit.

Commentaar leveren is de komende 75 dagen mogelijk. Hoe gevoelig de FDA zal blijken voor de te verwachten kritiek, met name van de tabakslobby, moet worden afgewacht.

bron: news@nature, FDA

Onderwerpen