Goede moslims beperken de uitstoot van broeikasgassen en schakelen over op duurzame energiebronnen. Dat is de strekking van de Islamic Declaration on Global Climate Change, die een groep vooraanstaande moslimwetenschappers zojuist lanceerde tijdens een congres in Istanboel.

Ze sluiten daarmee aan op de encycliek waarin paus Franciscus eerder dit jaar in feite precies hetzelfde zei, maar dan uiteraard vanuit een Rooms-Katholiek standpunt.

De islamitische variant wordt niet gebracht als fatwa, maar voldoet wel aardig aan de definitie. Hij ontleent immers zijn gezag aan een reeks citaten uit de Koran, waaruit valt op te maken dat Allah de wereld in evenwicht heeft geschapen en dat de mensheid daar zuinig op hoort te zijn. Temeer daar ze niet als enige op de planeet woont. Het goddelijk evenwicht verstoren door het milieu te verpesten is dus duidelijk niet de bedoeling.

Precies hetzelfde dus als wat door christenen wordt omschreven als ‘goed rentmeesterschap’.

Tevens wordt verwezen naar de leefwijze van de Profeet die ook al aan waterbesparing deed, tegen de plezierjacht en het kappen van bomen was, de eerste natuurreservaten instelde en nauwelijks vlees at.

Vooruitlopend op de volgende grote klimaatconferentie, eind dit jaar in Parijs, roepen de wetenschappers de rijke en olieproducerende landen op om ‘zo snel mogelijk maar in elk geval vóór het midden van deze eeuw’ hun broeikasgasemissies af te bouwen. Tevens moeten ze armere landen financiële en technische steun verlenen om hetzelfde te kunnen doen. Van de bewezen voorraden fossiele brandstoffen zouden ze tweederde in de grond moeten laten zitten.

Ook zouden ze de morele verplichting moeten erkennen om minder te consumeren zodat ook de armen kunnen profiteren van wat er nog over is aan niet-hernieuwbare grondstoffen.

De zakenwereld wordt opgeroepen de consequenties van hun winstmakende activiteiten onder ogen te zien en werk te maken van de verkleining van haar carbon footprint.

Naar schatting zijn er 1,25 miljard rooms-katholieken en 1,6 miljard moslims op de wereld, dus met deze verklaring zitten we heel dicht bij een absolute meerderheid vóór de duurzame samenleving. Al moet je natuurlijk maar afwachten of alle gelovigen hun heilige teksten op dezelfde manier wensen te lezen - nu al is duidelijk dat lang niet alle islamitische landen de verklaring onderschrijven, en zeker de olieproducerende landen niet.

bron: Nature, BBC News