Minister Kamp komt de chemische industrie tegemoet. Beide partijen gaan samen een pakket maatregelen uitwerken om de concurrentiepositie te verbeteren, zo werd maandag duidelijk.

Het goede nieuws werd bekend gemaakt tijdens de officiële opening van DSM’s prestigieuze nieuwe centrum voor materialenonderzoek in Sittard-Geleen. Dat centrum, onderdeel van een tweeënhalf jaar geleden gepresenteerd plan om 100 miljoen euro in kennis en innovatie binnen Nederland te steken, biedt werk aan ruim 400 kenniswerkers.

Het plan belooft een gemeenschappelijke inspanning van chemie en overheid om de regeldruk verder te verminderen, innovatie te bevorderen via gerichte publiek-private samenwerkingen, en grootschalige demonstratieprojecten op te zetten op het gebied van duurzame materialen en biobased chemie.

Wat dat laatste betreft komt er tevens een inventarisatie van concrete business cases voor hoogwaardige inzet van biomassa.

Daarnaast komt er een structurele dialoog met de overheid, met minstens eens per jaar een ronde tafel met de minister van EZ, en zal het ministerie innovatieve investeringen in bedrijven en clusters blijven subsidiëren.

De concurrentiepositie van de Nederlandse en Europese chemische industrie staat overigens vooral onder druk vanwege de lagere gas- en olieprijzen in andere werelddelen. Maar wat dát betreft komt het ministerie van EZ de branche niet tegemoet.

bron: VNCI