Gebrek aan bezems veegt fabriek van de kaart

Het management van een suikerfabriek in Port Wentworth (Georgia), die vorig jaar werd verwoest door een reeks stofexplosies, wist al 40 jaar dat er zoiets kon gebeuren. Maar al die tijd werd er niets gedaan aan de stoffigheid van de fabriek, zo blijkt uit een rapport van de Chemical Safety Board (CSB).

Bij het ongeluk op 7 februari 2008 vielen 14 doden. 36 anderen raakten gewond; velen van hen liepen ernstige brandwonden op.

Achteraf had de eerste explosie waarschijnlijk plaats boven een transportband, die recent met stalen platen was afgedekt en daardoor niet meer voldoende werd geventileerd. Een oververhit lager heeft vermoedelijk het suikerstof tot ontploffing gebracht.

Door de drukgolf dwarrelde suikerstof op in naastgelegen opslagruimtes. Dat stof ontplofte vervolgens ook, wat een kettingreactie teweegbracht.

Het CSB-onderzoek heeft nu interne correspondentie uit 1967 naar boven gebracht, waaruit blijkt dat het management toen al bezorgd was over het risico van zo’n kettingreactie. Maar de voor de hand liggende actie - regelmatig het stof zo veel mogelijk wegvegen - bleef 40 jaar lang uit. Achteraf verklaarden werknemers dat ze hier en daar tot hun knieën in de poedersuiker stonden.

Bovendien werd er nooit geoefend met evacuatieprocedures, en bleek de noodverlichting érg gemakkelijk uit te vallen.

Naar aanleiding van het rapport dringen de vakbonden er andermaal bij de overheid op aan om nu eindelijk eens met wetgeving voor het voorkómen van stofexplosies te komen. Drie jaar geleden verscheen al een studie waaruit bleek dat er in de VS tussen 1980 en 2005 minstens 281 van die explosies zijn geweest, waarbij 119 doden en 718 gewonden vielen. Maar de Occupational Safety & Health Administration (OSHA), die over zulke regelgeving gaat, maakt er tot nu toe verdacht weinig haast mee.

bron: C&EN

Onderwerpen