Katalytisch alternatief voor tweede-generatiefermentatie

Amerikaanse onderzoekers denken een metaalkatalysator in handen te hebben die synthesegas rechtstreeks omzet in ethanol, zonder ongewenste nevenproducten. Ze denken dat niet-eetbare biomassa op deze manier het eenvoudigst is om te zetten in biobrandstof.

Tot nu toe heeft het onderzoek naar deze zogeheten tweede-generatiebiobrandstof zich geconcentreerd op micro-organismen die cellulose en houtvezels kunnen afbreken. Dat lukt wel, maar het blijft een tamelijk moeizaam proces.

Het alternatief van het Ames Laboratory en Iowa State University is volkomen niet-biologisch. Het begint met een simpele vergasser die de biomassa (of een willekeurige andere organische stof) omzet in synthesegas, een mengsel van waterstof en koolstofmonoxide. Vervolgens leid je dat gas over een katalysator die bestaat uit nano-metaaldeeltjes (diameter 3 nm) op een mesoporeuze nanobolletjes (diameter onbekend maar een stuk groter).

Over de precieze aard van die kataysator wil programmadirecteur Victor Lin (Ames Lab) niet veel kwijt. Wel verklapt hij dat de speciale oppervlaktestructuur de CO-moleculen niet alleen adsorbeert, maar ook op de een of andere manier activeert. De metaaldeeltjes (het schijnt geen puur metaal maar een legering te zijn) laten CO vervolgens uitgroeien tot C2H5OH.

De Amerikanen zien het als een 'aantrekkelijke benadering om de overheidsdoelstelling van 140 miljard liter biobrandstof te halen'. Als het zó moet kun je je intussen wel afvragen of die doelstelling wel zo verstandig is.


bron: Ames Lab

Onderwerpen