EU zou chemische industrie grotendeels willen ontzien

De Europese Commissie en de EU-lidstaten willen grondeels afzien van het plan om de ‘zware’ industrie te laten betalen voor CO2-emissierechten. Dat meldt het Financieele Dagblad op gezag van welingelichte kringen in Brussel.

Het FD citeert een bron die zegt dat de industrie zich geen zorgen meer hoeft te maken: “Er zal weinig meer geveild worden.”

Tot nu toe was het plan dat de CO2-rechten vanaf 2013 zouden worden geveild en dat vrijwel alle bedrijven aan die veiling zouden moeten meedoen. Alleen bedrijven die per definitie zó veel energie verbruiken dat ze aan de veiling financieel kapot zouden gaan, zoals de aluminiumindustrie, zouden misschien op clementie kunnen regelen.

Met name de chemische industrie heef zich fel tegen dit plan verzet. Zij stelt dat ze door de plannen Europa uit wordt gejaagd. Zij ziet liever een benchmarksysteem dat alleen bedrijven laat betalen, die minder energie-efficiënt werken dan gemiddeld binnen de branche. Dat zou ze moeten prikkelen om te investeren in energiebesparing.

Over de definitieve regeling wordt in Brussel nog druk vergaderd, maar het lijkt er op dat inderdaad veel meer bedrijven vrijstelling gaan krijgen. De door de EU beoogde emissiebeperking moet dan worden bereikt door de beschikbare hoeveelheid gratis rechten elk jaar een beetje te verminderen.

Wat de onderlinge verdeling van die gratis rechten betreft, zegt het FD vertrouwelijke voorstellen te hebben ingezien waarin inderdaad sprake is van een soort benchmark. Het idee zou zijn om uit te gaan van de gemiddelde energieprestaties van de zuinigste 10 procent van alle installaties binnen een bedrijfstak. Wie daar boven zit, zou rechten bij moeten kopen.

Overigens is nog onduidelijk hoe erg het oorspronkelijke veilingsysteem nu echt zou zijn gweest voor de industrie. De Telegraaf citeert vandaag uit een rapport dat consultant Roland Berger heeft opgesteld in opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Daarin wordt gesteld dat de emissieveiling een 'doemscenario' is dat in combinatie met de huidige econmische crisis de winstgevendheid van de Nederlandse olieraffinage ‘volledig zou wegvagen’.

Maar de Vlaamse Bond Beter Leefmilieu citeerde onlangs uit een publicatie van Karsten Neuhoff (Cambridge University) in het tijdschrift Climate Strategies. Daarin wordt gesteld dat de impact van de emissieveiling op de chemische industrie heel erg meevalt, en dat van verhuizing van activiteiten al helemaal geen sprake zal zijn.

bron: FD , Telegraaf


Onderwerpen