Relatief simpele poreuze materialen kunnen veel meer waterstofmoleculen absorberen wanneer je er een extern elektrisch veld overheen zet. Dat voorspelt een groep Amerikaanse en Chinese onderzoekers op grond van theoretische beschouwingen.

Als hun verhaal in PNAS klopt, dan brengt het de waterstofeconomie weer een stukje dichterbij. Tot nu toe is veilige opslag van voldoende grote hoeveelheden waterstof daarbij het grootste probleem. De oplossing wordt vooral gezocht in exotische absorptiematerialen met gedoopte metaalionen, waarvan de bruikbaarheid op grote schaal een beetje twijfelachtig is.

 

De nu aangedragen oplossing komt er op neer dat het absorptiemateriaal in wezen alleen maar polariseerbaar hoeft te zijn. Onder invloed van het elektrische veld wórdt het dan ook gepolariseerd, net als de waterstofmoleculen.

 

Aan de hand van de dichtheidsfunctionaaltheorie laten de auteurs zien dat een gegeven substraat zo veel meer waterstof kan absorberen. Ze hebben het uitgerekend voor een enkele laag boornitride. Die zou 7,5 gewichtsprocent waterstof zou moeten kunnen opnemen, ruim boven de grens van 6 procent die door het Department of Energy als streefgetal voor 2010 wordt gehanteerd.

 

Zoals gezegd: áls het klopt.

 

bron: Virginia Commonwealth University