Alditol-oxidase met zuurstofroutes

Oxidatieve enzymen geven geheimen prijs

Zuurstof bereikt het actieve centrum van flavoenzymen, zoals alditol-oxidase, via een klein aantal specifieke kanalen in de enzymstructuur. En dus niet via willekeurige diffusie door de buitenste eiwitlaag, zo meldt een team van onderzoekers uit Groningen, Wageningen, Pavia, San Diego en Bangkok deze week op de website van PNAS.

In de ‘witte’ biotechnologie, die alternatieven zoekt voor klassieke chemische produktieprocessen, gelden dergelijke oxidatieve enzymen als veelbelovende biokatalysatoren. Om de werking verder te verbeteren, of mischien zelfs totaal nieuwe enzymen te ontwerpen, kan het geen kwaad om iets van de werking te begrijpen.

Marco Fraaije (RUG) en collega’s hebben die werking nu ontrafeld door een combinatie van structuuropheldering, berekening van zuurstofdiffusie op atomaire schaal en metingen van de enzymkinetiek. Daar komt dus uit dat de zuurstofmoleculen nauw gedefinieerde routes volgen, die allemaal uitkomen bij één en dezelfde toegangspoort van het actieve centrum.

bron: STW

Onderwerpen