Nummer 75.

14.400 kandidaten leveren twee bruikbare moleculen op

Amerikaanse onderzoekers denken twee kleine moleculen te hebben gevonden die de werking van choleratoxine, shigatoxine en het plantengif ricine kunnen tegengaan. Daartoe moesten ze 14.400 moleculen screenen, zo schrijft José Saenz (Washington University, St Louis) binnenkort in het tijdschrift Infection and Immunity.

Het gaat voorlopig uitsluitend om experimenten in vitro. Of de gevonden verbindingen daadwerkelijk bruikbaar zijn als tegengif, moet nog worden onderzocht.

De drie genoemde toxines hebben gemeen dat ze zichzelf in achterwaartse richting door de eiwittransportlijn van een cel heen wroeten. Via het Golgi-netwerk en het endoplasmatisch reticulum bereiken ze het cytoplasma, om daar de eiwitsynthese te saboteren.

De door de toxinen gevolgde route is zo ingewikkeld dat je mag verwachten dat hij op verschillende manieren is te blokkeren. Toch heeft niemand ooit een stof gevonden die daar daadwerkelijk toe in staat is.

De groep van Saenz heeft nu een high throughput-procedure bedacht om grote aantallen verschillende moleculen snel te kunnen screenen op werkzaamheid tegen de toxines. Ze gebruikten cellen die grote hoeveelheden van het vuurvliegjesenzym luciferase aanmaakten, zolang ze tenminste gezond waren.

Met de methode hebben ze een complete stoffenbibliotheek van de Harvard-universiteit uitgetest, bestaande uit 14.400 kleine moleculen zonder bekende medische werking. Verschillende daarvan bleken het toxine af te remmen. De beste 144 werden onderworpen aan meer gedetailleerde experimenten.

Uiteindelijk bleken de nummers 75 en 134 het meeste effect te sorteren. Ze grijpen op verschillende punten aan, met als gevolg 75 ook werkt tegen difterietoxine, maar 134 niet.

bron: NewScientist.com

Onderwerpen