Procedures op basis van menselijke embryonale stamcellen komen niet in aanmerking voor een octrooi, zo heeft het Europese Hof van Justitie dinsdag bepaald. Onderzoekers spreken van een ramp en noemen de uitspraak ‘het ergste wat er kon gebeuren’.

Gevreesd wordt dat bedrijven nu massaal de stekker uit het Europese stamcelonderzoek zullen trekken. Het mag nog wel maar zonder octrooibescherming valt er niets meer aan te verdienen. Mogelijk verhuist dat onderzoek nu naar de VS waar die octrooibescherming nog wèl mogelijk is.

De volgende stap zou kunnen zijn dat de overheidssubsidies voor fundamenteel stamcelonderzoek ook verdwijnen omdat er toch niets meer met de resultaten wordt gedaan.

De zaak was aanhangig gemaakt door het Duitse filiaal van Greenpeace. Daar is men van mening dat het onethisch is om embryo’s te doden teneinde daar stamcellen uit te winnen, en daar vervolgens geld aan te verdienen.

Het hing al in de lucht dat het Europese Hof Greenpeace gelijk zou geven, maar het vonnis gaat nog iets verder dan verwacht. Zo geldt het ook voor onderzoek op basis van reeds bestaande stamcellijnen, waar in het verleden embyo’s voor zijn geslachtofferd. Bestaande octrooien worden niet meteen ongeldig maar waarschijnlijk sneuvelen ze zodra iemand ze aanvecht.

Of de uitspraak ook betrekking heeft op stamcellen die worden gewonnen zonder het embryo te doden, is niet duidelijk. De Nature-website citeert een jurist die denkt van wel, en een die denkt van niet.

bron: naturenews, BBC News

Onderwerpen