De implementatie van de Europese stoffenrichtlijn REACH heeft in de eerste ronde 24.675 dossiers opgeleverd. Ze hebben betrekking op bijna 3.400 ‘phase-in substances’ oftewel stoffen die vóór de invoering van REACH al in Europa in de handel waren, zo meldt het Europese chemicaliënagentschap ECHA.

Op 30 november eindigde de termijn waarbinnen de eerste batch dossiers moest worden ingediend. Het betrof stoffen die carcinogeen, mutageen of teratogeen zijn, ernstige schade toebrengen aan het waterleven en/of door iemand in Europa worden gemaakt of geïmporteerd in hoeveelheden van meer dan 1.000 ton per jaar (zie pagina 48 van de handleiding).

 

Gerekend was op 25.000 tot 38.000 dossiers en maximaal 4.700 stoffen. Waarom het er minder zijn weet ECHA nog niet. Van tevoren bestond de vrees dat veel bedrijven hun dossiers niet op tijd rond zouden krijgen (vooral omdat ze te laat begonnen waren) maar het kan ook zijn dat de procedure reden heeft gegeven om een aantal stoffen liever versneld uit te faseren.

 

Dat er veel meer dossiers zijn dan stoffen komt uiteraard doordat vaak meerdere bedrijven met dezelfde stof werken. Het beleid om die zo veel mogelijk te laten samenwerken heeft intussen wel succes gehad: 94 procent van de dossiers komt uit ‘substance information exchange fora’(SIEFs) die gemiddeld 6,7 leden hebben. Let wel: die leden moesten wél allemaal een apart dossier inleveren.

 

Zoals verwacht kwamen er vooral veel dossiers uit Duitsland: 4,727 om precies te zijn. Het Verenigd Koninkrijk staat met 2.430 op twee; Nederland met 1.922 op drie, Frankrijk met 1.838 op vier en België met 1.676 op vijf.

 

Voor zover ECHA nu kan overzien zitten er bijna 400 carcinogene, mutagene of teratogene stoffen tussen en ruim 150 die slecht zijn voor het aquatische milieu. De rest kwalificeerde zich vanwege de grote hoeveelheden.

 

bron: ECHA

Onderwerpen