De Indiase overheid laat uitzoeken wie de eerste nationale gen-katoen heeft verknoeid. Gebruikers ontdekten dat in de met veel tamtam gelanceerde zaadjes gewoon een gepatenteerd Amerikaans Monsanto-gen zat. Terwijl het nu juist de bedoeling was om de Monsanto-octrooien te omzeilen, meldt de nieuwsredactie van Nature.

Die zogeheten Bt-katoen bevat een gen uit de bodembacterie Bacillus thuringensis, dat een ewit aanmaakt dat giftig is voor vraatzuchtige rupsen. Volgens Nature is 93 procent van alle Indiase katoen Bt-katoen, en komen vrijwel al die zaadjes van Monsanto. Die multinational beschermt de eigen handel door de zaadjes nog watverder te modificeren, waardoor de katoenplanten steriel worden. Hierdoor worden boeren gedwongen om elk jaar opnieuw peperduur Monsanto-zaad in te kopen.

Vandaar dat de Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in New Delhi besloot een nationale Bt-katoen te ontwikkelen die goedkoper zou zijn dan die van Monsanto, en wèl elk jaar nieuw zaad voor het volgende jaar zou voortbrengen.

Een ICAR-lab zette een eigen gen in elkaar en gaf het door aan de University of Agricultural Sciences (UAS) in Dharwad, die het in de katoen moest monteren. Tot slot zou het Central Institute for Cotton Research (CICR) in Nagpur voor de commercialisering zorgen.

In 2005 leverde de UAS de eerste zaadjes af. Onderzoekers van het CICR schijnen vervolgens vrijwel meteen te hebben ontdekt dat er gewoon Monsanto-genen in zaten en dat er een schandaal dreigde, maar de waarschuwing werd door het management in de wind geslagen. In 2008 kwam de nationale katoen gewoon op de markt. Dat ze in 2009 weer van die markt verdween was voornamelijk omdat de katoenopbrengst zwaar bleek tegen te vallen.

Pas eind 2011 kreeg de Indiase pers er lucht van en barstte het schandaal in volle hevigheid los.

Waar het fout is gegaan, is voorlopig onduidelijk. De Nature-verslaggeving suggereert dat het Indiase resistentiegen wel degelijk heeft bestaan, maar dat onduidelijk is of het ooit daadwerkelijk in de Indiase katoen heeft gezeten. Bij het UAS beweren ze het er wel in te hebben gezet, bij het CICR konden ze het niet vinden.

Nauw verband hiermee houdt de vraag of het Monsanto-gen per ongeluk in die katoen terecht kwam, bijvoorbeeld door contaminatie met stuifmeel, of dat iemand bewust de boel heeft belazerd. En zo ja, wie. ICAR heeft een onderzoek ingesteld.

 

bron: Indian Express, news@nature

Onderwerpen