Cadmium en perfluoroctaanzuur gaan mogelijk definitief in de ban. Het chemicaliënagentschap EChA heeft ze toegevoegd aan de lijst met kandidaten voor een verbod, zo werd donderdag duidelijk.

Het betekent in de eerste plaats dat producenten van tefloncoatings, die perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruiken als hulpstof, nu echt iets anders moeten verzinnen. Sommigen waren dat overigens zelf al van plan. Wat cadmium betreft komt de klap wellicht minder hard aan omdat het toch al vrijwel nergens meer in mag zitten.

Om precies te zijn is de ‘candidate list’ uitgebreid met zes SVHC’s oftewel ‘substances of very high concern’. Het zijn metallisch cadmium, cadmiumoxide, PFOA, het ammoniumzout daarvan (APFO), dipentyftalaat en alle vormen van 4-nonylfenol. Die laatste stoffen zijn hormoonverstoorders, cadmium is onder meer kankerverwekkend en de rest is reproductietoxisch.

Fabrikanten en importeurs van producten die meer dan 0,1 gewichtsprocent van een van deze stoffen bevatten, waarbij de hoeveelheid op jaarbasis groter is dan 1 ton, hebben 6 maanden om dat op te geven bij het EChA in Helsinki. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je zeker weet dat de stof nooit met het milieu in aanraking kan komen.

Op de ‘Candidate List’ staan nu 144 stoffen. Ze zitten allemaal in een procedure die moet uitwijzen of het gebruik uiteindelijk moet worden verboden tenzij het EChA er nadrukkelijk toestemming voor geeft.

bron: EChA

Onderwerpen