Elektriciteit opwekken uit gebruikt toiletpapier hoeft niet meer te kosten dan zonnepanelen op je dak plaatsen. Utrechtse en Amsterdamse onderzoekers hebben dat uitgerekend, melden ze in het tijdschrift Energy Technology.

Waarbij nadrukkelijk moet worden vermeld dat je dat toiletpapier niet onder je eigen dak hoeft te gaan verwerken. De rioolwaterzuivering moet het toch al uit de afvalstroom filteren, en dáár komt de generator te staan.

Onder regie van Andrea Ramirez, Bob van der Zwaan en Gadi Rothenberg heeft UU-masterstudent Els van der Roest uitgerekend wat het kost om toiletpapier in een Milena-vergasser (een ontwerp van ECN) om te zetten in een mengsel van voornamelijk CH4, H2 en CO. Na een reeks zuiveringsstappen om de as- en teerresten en de zwavelverbindingen er uit te krijgen, kun je met dat gasmengsel elekticiteit opwekken in een vast-oxidebrandstofcel (SOFC).

In de regio Amsterdam is de huidige oogst ongeveer 10.000 ton toiletpapier per jaar. Nu moet men nog € 70 per ton betalen om er van af te komen, dus dat is de eerste winst.

Als je het zo efficiënt mogelijk speelt, kun je daar volgens Van der Roest 20,2 GWh aan elektriciteit uit halen, voldoende voor 6.400 modale huishoudens. De elektrische efficiëntie van het proces komt daarbij uit op 57,2%, en als je ook de restwarmte optimaal benut moet je een totale efficiëntie van bijna 70 % kunnen halen. Veel meer dus dan bij traditionele afvalverbranding, waarmee je ook elektriciteit kunt opwekken maar qua rendement beneden de 30 % blijft.

Dat het opzetje desondanks niet economisch rendabel is, is geheel te wijten aan het prijskaartje van de huidige generatie SOFC’s. De elektriciteit zou ruim 20 cent per kWh gaan kosten, viermaal de huidige verkoopprijs. Maar je mag aannemen dat SOFC’s veel goedkoper gaan worden naarmate ze in grotere aantallen worden geproduceerd en technologisch verder rijpen, en dan kom je op 11 cent per kWh uit. Nog steeds te duur, maar dat geldt óók voor die gesubsidieerde kleinschalige zonnepanelen...

bron: UvA