De Britse regering wil de vergoedingen voor geneesmiddelen veel sterker gaan baseren op de werkelijke waarde van die geneesmiddelen voor de patiënt. De farmaceutische industrie maakt zich daarover grote zorgen, zo schrijft de nieuwsredactie van Nature.

Het probleem zit vooral in het feit dat het huidige Britse prijsbeleid, zoals uitgevoerd door het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in Londen, wereldwijd in hoog aanzien staat. Als de Britten dan besluiten dat een geneesmiddel minder waard is dan dat het kost, heeft de producent een serieus probleem.

 

Zeker wanneer straks de manier waarop die besluiten genomen worden, fundamenteel niet blijkt te deugen. Voorlopig is daar nog helemaal niets over duidelijk, maar gezien de alles overheersende noodzaak om op de overheidsuitgaven te bezuinigen houden experts hun hart vast.

 

Het nieuwe ‘value based pricing’-beleid (VBP) zou in 2013 moeten ingaan, als de huidige afspraken met de industrie aflopen. Die houden nog in dat bedrijven zelf een prijs voor nieuwe medicijnen mogen bepalen, en dat NICE daarna kijkt of de National Health Service ze in het ziekenfondspakket moet opnemen.

 

Onder VBP zou vortaan vooraf op wetenschappelijk verantwoorde wijze moeten worden uitgezocht wat de klinische waarde van zo’n nieuw medicijn is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de induustrie nóg meer klinische tests moet doen dan nu, om de overheid van de waarde te overtuigen.

 

Het zou ook kunnen betekenen dat het minder aantrekkelijk wordt om met ‘me too’-medicijnen te komen die zó sprekend lijken op een product van de concurrent dat de (toegevoegde) waarde per definitie laag is.

 

Het maakt het tevens onaantrekkelijk om een medicijn, dat bij de eerste klinische tests maar een beperkt voordeel lijkt op te leveren, nog verder te gaan testen. De pijplijnen worden dus nóg leger.

 

Het zou zelfs kunnen betekenen dat bedrijven een nieuw geneesmiddel helemaal niet meer in Groot-Brittannië introduceren, zodat ze de prijs in andere landen kunstmatig hoog kunnen houden.

 

En tot slot zou het kunnen betekenen dat, ondiplomatiek gezegd, Big Farma dusdanig de schurft aan de Britten krijgt dat ze haar R&D voortaan ook in een ander land laat doen.

 

Er zijn trouwens ook al geruchten dat NICE in dat nieuwe beleid geen rol van betekenis meer zal mogen spelen (lees: dat het wordt wegbezuinigd) en sommigen vrezen al dat de bepaling van de waade van een nieuw medicijn uiteindelijk geen wetenschappelijke, maar een politieke kwestie wordt.

 

bron: naturenews

Onderwerpen