In Delfzijl kunnen de failliete aluminiumfabriek Aldel en de Delesto-warmtekrachtcentrale elkaar aan een doorstart helpen. Met een vorm van staatssteun waar Brussel lekker niks tegen kan doen, hebben de Groningers bedacht.

Aldel werd eind vorig jaar failliet verklaard. De eigenaar wenste niet meer op te draaien voor de verliezen. Die werden veroorzaakt door de relatief hoge Nederlandse elektriciteitstarieven: aluminiumproductie vreet immers per definitie elektriciteit.

Van de Delesto-centrale, een joint venture van AkzoNobel en Essent die ooit is gebouwd om het Chemiepark Delfzijl en de rest van Groningen efficiënt te voorzien van respectievelijk warmte en elektriciteit, ligt ook al een gedeelte stil. Aardgas is momenteel zó duur dat je die elektriciteit goedkoper kunt inkopen bij een kolencentrale, en warmtekrachtcentrales zijn niet efficiënt als ze hun elektriciteit niet kwijt kunnen.

Het door de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl bedachte plan houdt in dat je met die Delesto-elektriciteit Aldel gaat voeden. Om dat betaalbaar te maken moet de overheid het aardgas voor Delesto subsidiëren, met naar schatting 40 tot 50 miljoen euro per jaar.

Brussel zou dat laatste door de vingers moeten zien wanneer Den Haag het geld betrekt uit de subsidieregeling voor groene stroom. Tot nu toe vallen warmtekrachtcentrales daar niet onder omdat ze bij lange na niet groen genoeg zijn. Maar het overall-rendement is veel groter dan dat van een gewone kolen- of gascentrale dus zó vreemd is een bescheiden verruiming van die subsidieregeling nu ook weer niet. Er schijnen trouwens internationale precedenten voor te bestaan, en die mochten óók van Brussel.

Langer dan twee jaar hoeft de subsidie niet te duren. Dat is namelijk de tijd die nodig is om een hoogspanningsleidinkje over de grens te leggen zodat Aldel voortaan kan worden gevoed met goedkope Duitse windenergie.

Wel is enige spoed geboden: de eigenaar van Aldel liet eerder al weten dat de business case hopeloos is als de productie niet vóór eind januari kan worden hervat.

bron: NOS, FD

Onderwerpen