DSM is gehecht aan Nederland en blijft er investeren. Voor de buitenwacht is dat misschien wel de belangrijkste boodschap uit het meerjarenplan dat het concern donderdag presenteerde in een Amsterdams etablissement.

Het staat in elk geval in schril contrast met uitlatingen van collega-multinationals als Dow en Basf, die zich bij hun locatiekeuzes vooral laten leiden door de dagtarieven voor aardgas.

Het plan voor de jaren tot 2020, dat de naam ‘Bright Connecting’ heeft meegekregen, legt vooral de nadruk op een streven om wereldwijd ‘te behoren tot de erkende voorhoede in duurzaamheid en innovatie’ en ‘een voorbeeldrol te vervullen bij de aanpak van complexe maatschappelijke problemen’.

Daarbij wil men samenwerken met universiteiten, overheden, grote, kleine en startende ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Dat je in Nederland goed terecht kan voor zo’n kennisinfrastructuur, is voor DSM een belangrijke reden om te blijven.

Wel waarschuwt het concern voor gebrek aan technisch personeel, een te weinig flezibele arbeidsmarkt en een onzekere concurrentiepositie, vooral wat energiekosten betreft. Waarbij dan weer opvallend is dat het woord ‘schaliegas’ niet valt en dat wél wordt gepleit voor versnelde ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen.

bron: DSM

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen