Vitens probeert nieuw idee uit in Friesland

Brak grondwater oppompen, via membraanfiltratie op basis van omgekeerde osmose het zout concentreren in de helft van het watervolume, dat restant nog iets dieper in de bodem injecteren en de rest door het drinkwater mengen. Dat is in het kort wat drinkwaterbedrijf Vitens gaat uitproberen in het Friese Noardburgum (gemeente Tytsjerksteradiel).

Het betreft een proefproject, dat loopt tot eind 2010. De opgepompte hoeveelheid bedraagt 50 kuub per uur. Dat levert dus 25 kuub ontzilt water op, dat naar de bestaande drinkwaterzuivering wordt gepompt. Daar wordt het dan weer gemengd met 50 kuub zoet water (nog steeds per uur) uit een andere bron. Het eindresultaat moet dan aan de drinkwaternormen voldoen.

Het concentraat moet wel worden geïnjecteerd, omdat het zó veel zout (lees: chloride) bevat dat het volgens de geldende milieunormen nergens anders mag worden geloosd. Ook niet op zee, wat eigenlijk voor de hand zou liggen.

De volgens Vitens ‘revolutionaire’ proef moet onder meer uitwijzen of het idee überhaupt werkt, of de membranen het houden zonder dicht te slibben, en of de infiltratie van het concentraat niet tot problemen leidt.

Ook vergunningtechnisch is het een ingewikkeld verhaal: voor grondwateronttrekking moet je normaal gesproken bij de provincie zijn. Maar het concentraat wordt dieper dan 100 meter geïnjecteerd, onder een kleilaag, den dát valt onder de Mijnbouwwet en dus rechtstreeks onder het ministerie van EZ te vallen. Na uitgebreid verleg dénken betrokkenen het nu over de vergunningverlening eens te zijn, maar je weet nooit.

Vitens wil dit overigens uitproberen omdat Friesland een steeds groter gebrek aan zoet water dreigt te krijgen. Grondwater heeft het voordeel dat het bacteriologisch betrouwbaar is, maar de bestaande bronnen hebben te neiging om te verziten en elders is het grondwater al te zout.

bron: Vitens

Onderwerpen