René Rozendal en Elif Genceli winnen dissertatieprijzen

De Dow Energieprijs 2009 is vandaag (woensdag) uitgereikt aan de Delftse hoogleraar Jack Pronk. Hij krijgt de prijs van 25.000 euro voor zijn bijdragen aan het ontwikkelen van duurzame, biotechnologische alternatieven voor transportbrandstoffen.

Twee Dow Dissertatieprijzen van elk 5.000 euro gingen naar René Rozendal (in Wageningen gepromoveerd en nu werkzaam in Australië) en Elif Genceli van de TU Delft.

Pronks onderzoek richt zich vooral op de ontwikkeling van processen om niet-eetbare biomassa te vergisten tot bio-ethanol. Door gerichte genetische modificatie van bakkersgist en gestuurde evolutie wist hij stammen te kweken die de C5-suikers uit lignocellulose kunnen verteren. En recent publiceerde hij een modificatie die een einde maakt aan de aanmaak van glycerol als bijproduct.

Rozendal maakte furore met de uitvinding van de microbiële elektrolyse, waarbij waterstof wordt vrijgemaakt uit organische stoffen in afvalwater. Hij vroeg er net iets eerder octrooi op aan dan een Amerikaanse groep die er ook mee bezig was.

Genceli promoveerde op de schaalvergroting van eutectische vrieskristallisatie, een scheidingsmethode die tot 90 procent minder energie verbruikt dan indampen. Een beangrijke toepassing wordt verwacht in de rookgasreiniging: daar wordt sulfaat gebonden door het te laten reageren met magnesiumhydroxide en water, en het resulterende magnesiumsulfaat kun je via vrieskristallisatie opwerken tot kunstmest.

Chemiebedrijf Dow Benelux kent de prestigieuze prijzen eens in de 2 jaar toe aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie. De KNAW levert de jury.

bron: KNAW

Onderwerpen