De hypothese dat wij met z’n allen afstammen van organische moleculen uit de ruimte, is iets minder ongeloofwaardig geworden. Amerikaanse onderzoekers hebben DNA-bouwstenen aangetroffen in meteorieten en denken zeker te weten dat het niet om een besmetting met Aardse moleculen kan gaan, zo melden ze een dezer dagen op de website van PNAS.

Op een website van NASA is een reeks filmpjes over de ontdekking te vinden.

Het belangrijkste argument voor die bewering is het feit dat de gevonden moleculen niet of nauwelijks zijn aan te tonen in grond- en ijsmonsters uit de omgeving waar die meteorieten ooit zijn aangetroffen. Er zaten zelfs een paar purinebasen tussen die door de bekende Aardse levensvormen nauwelijks worden aangemaakt, al lijken ze chemisch gezien wel op de adenine en thymine uit ons DNA. 2,6-diaminopurine en 6,8-diaminopurine, om precies te zijn.

Jim Cleaves (Carnegie Institution), Michael Callahan (NASA Goddard Space Flight Center) en collega’s gebruikten zeer gevoelige spectrometrische technieken om in totaal 12 meteorieten te onderzoeken: 11 koolstofchondrieten en één ureïliet. Op 11 daarvan troffen ze minimaal één base aan. Twee van de chondrieten bevatten zelfs vijf, respectievelijk zes verschillende basen.

Dat er basen tussen zitten die op Aarde niet voorkomen, is voor Cleaves het bewijs dat ze van buiten moeten zijn gekomen. Wellicht hebben ze bij de eerste Aardse levensvormen zelfs nog een rol gespeeld en zijn ze er later uitgeëvolueerd.

Hij zegt met laboratoriumproefjes met cyanide, ammoniak en water te hebben aangetoond dat deze basen inderdaad kunnen ontstaan onder de condities die je in de ruimte mag verwachten.

bron: Carnegie Institution, NASA, wissenschaft.de

Onderwerpen